Zij zijn één. Zij is allen.

Valerie Al vaker ben je haar tegengekomen, de vrouw die met haar staalblauwe ogen recht door je heen kijkt wanneer je haar groet. De verwarring in haar ogen is bijna tastbaar wanneer ze naar je glimlacht en haar hoofd buigt voor een begroetingsknikje. Ze neemt niet de tijd voor een praatje; ze versnelt haar pas …